Medzi kameňmi je tiež veľká variabilita

Samotná variabilita však nie je dostatočná pre dosiahnutie pokroku. Medzi kameňmi je tiež veľká variabilita, no chýba im práve spomínaná schopnosť nezávisle rozmýšľať a konať. Extrémne velebenie „obyčajného človeka“ je síce populárne, no predstavuje veľkú hrozbu pre porozumenie základov pokroku. „Obyčajný človek“, ktorý sa vyžíva vo svojej obyčajnosti a odsudzuje neobyčajných ľudí sám žne plody práce tejto neobyčajnosti.

svoboda

Zažatie svetla vypínačom si nevyžaduje žiadnu veľkú námahu – po vzácnych a hodnotných objavoch Franklina a Edisona. Podobne svet čakal veľmi dlhú dobu na použiteľné autá, no po snahách Forda a Ketteringa sa dnes dokáže naučiť šoférovať auto prakticky každý. Schopnosť spotrebovávať je obyčajná a nie vzácna a väčšina z nás je schopná spotrebovávať to, čoho objavenia a výroby je schopný len neobyčajný človek. 

Pokrok je spomalený do tej miery, do akej je obyčajnému človeku umožnené pripraviť neobyčajného človeka o možnosti na vytváranie pokroku. Sloboda neobyčajnému človeku tieto možnosti dáva a okrem nej nedáva nič iné. Objavy a pokrok nemôžu byť nanútené, prinajlepšom im môže byť umožnené sa vyskytnúť. Preto by zničenie všetkej slobody zastavilo všetok pokrok a spoločnosť viedlo k úpadku.

statečnost

Obnova slobody
Je nemožné na tomto mieste predstaviť detailný plán na navrátenie stratenej slobody. No mali by sme sa riadiť určitými princípmi – žiadne špeciálne privilégiá a žiadne obchodovanie so špeciálnymi privilégiami. V prvom rade je potrebné, aby človek porozumel slobode a mohol tak jej princípy aplikovať do svojho vlastného života. Takáto úroveň porozumenia nie je jednoduchá a nie je možné ju kúpiť. Toto pochopenie je možné získať len ako pochopenie akéhokoľvek iného zložitého predmetu – dlhým a starostlivým štúdiom a rozmýšľaním.

Vďaka tomu však takýto človek bude môcť šíriť myšlienky slobody a poukazovať na činnosti, ktoré ju poškodzujú bez toho, aby sa musel uchyľovať len k naučeným frázam alebo záverom, bez vlastného pochopenia. Len takto sa môžu vedomosti šíriť ku tým, ktorí hľadajú pomoc a smerovanie a ku tým, ktorí hľadajú čestné riešenia komplikovaných problémov. Samozrejme, táto metóda je pomalá. No k slobode nevedú žiadne skratky.

Medzi kameňmi je tiež veľká variabilita
4.5 (90%)2